pajungti

pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant asilyčios ir asilaičio, sūnaus pajungiamos SPII144. | refl. tr.: Pasijungė šėmuosius jautukus KlvD107. Reik man rytoj anksti kelti, žaliamargius pasijungti (d.) Bgs. Tas bernas pasijungė ožį ir aria BsPIV292. Negausiu arklio, tai pasijungsiu jautį, bet miestelin ryt nuvažiuosiu Dbč. 2. pavergti, pakreipti: Monopolistiniai grobuonys pajungė sau visą valstybinę valdžią kapitalizmo šalyse sp. Buožė įvairiausiomis progomis pajungdavo vargingąjį valstietį (sov.) sp. 3. palenkti, pakreipti; pavesti, paskirti: Norint galutinai pajungti gamtą, reikia to siekti tikrai moksliškai pasiruošus . Mūsų šalyje gamta pajungiama tarybinio žmogaus interesams (sov.) sp. Absurdiškas yra visuomeninės gamybos pajungimas privatinei nuosavybei . | refl. tr., intr.: Visų kraštų žmonės savo darbu nugalėjo, pasijungė gamtą . Kosmopolitizmas praktikoje reiškia, kad tautos turi pasijungti dolerio viešpatavimui sp. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.